Inkasso

Inkasso er oppfølging av ubetalte regninger. BBL Inkasso er et inkassobyrå som tilbyr boligselskaper forvaltet av boligbyggelag oppfølging og kundeservice overfor andelseiere som ikke betaler felleskostnader. Vi tar oss av alt fra utsendelse av purringer frem til pengene er på boligselskapets konto.

BBL Inkasso har konsesjon som inkassoforetak og driver inkassovirksomhet i samsvar med norsk lov, god inkassoskikk og regler for personvern.

Nyttige lenker:

› Inkassoloven
› Inkassoforskriften
› Tvangsfullbyrdelsesloven
› Inkassoklagenemnda
› Interesseorganisasjon for inkassobransjen, Virke
› Finanstilsynet

SALÆRER

Salæret er fordringshavers omkostninger med å inndrive forfalte pengekrav. Dersom en kunde ikke gjør opp for seg må man altså dekke kostnadene med å få inn betalingen i form av salæret. Størrelsen på salæret er fastsatt av norske myndigheter.

Satser per 1.1.2019

Rettsgebyr: 1.150 kroner
Inkassosats: 700 kroner
Purregebyr: 70 kroner

Forsinkelsesrente: 8,75 %

SAKSGANG VED INKASSO

14 dager etter at forfallsfristen for kravet er utløpt sendes inkassovarsel med et purregebyr på 1/10 av inkassosatsen med en betalingsfrist på minst 14 dager.

Hvis kravet ikke er betalt innen fristen på 14 dager, oversendes kravet til inkasso.

Betalingsoppfordring sendes med ny betalingsfrist på 14 dager. Tariffmessig salær påløper avhengig av beløpets størrelse. Saken har dermed gått til inkasso.

Hvis kravet fremdeles ikke er innfridd, er neste skritt rettslig pågang.