Klare Finans AS

Klare Finans AS er et finansieringsforetak som har bidratt til økonomisk trygghet for norske boligselskaper og boligeiere siden 2013.  Konsernet tilbyr sikring mot tap og finansiering av felleskostnader. Vi overtar risikoen boligselskaper har for manglende dekning av felleskostnader. I tillegg tilbyr vi oppfølging og innkreving gjennom vårt eget inkassoselskap – Klare Inkasso AS.

En tryggere hverdag:

Våre tjenester formidles gjennom en rekke boligbyggelag.  Et samarbeid med oss gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet for boligselskap og beboer og en enklere hverdag for boligbyggelaget.

Vår visjon:

Vi skal trygge boligselskapenes drift og boligeiers verdier.