Finansiering av felleskostnader

Finansiering av ubetalte felleskostnader innebærer at boligselskapet får utbetalt summen av de månedlige felleskostnadene på en fastsatt dato hver måned selv om ikke alle har betalt.