Finansiering av felleskostnader

Finansiering av ubetalte felleskostnader innebærer at boligselskapet får utbetalt summen av de månedlige felleskostnadene på en fastsatt dato hver måned selv om ikke alle har betalt.

11.09.202010:05 Tore Olsen