Sikring av felleskostnader

Klare tilbyr sikringsordning mot tap av felleskostnader. Dette er en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler.